question

A
B
C
B
01/05

《红色追寻》系列网络直播,以三个年轻人亲历的视角,亲身的体验,结合长征期间重大历史事件,综合运用各种网络传播元素,再现红军80多年前的艰苦历程。

9425 位网友
为长征精神点赞
9937 位网友
为长征先烈献花
010020050640000000000000011200000000000000
010020050630000000000000011200000000000000